Simskola

Grodans Simskola

Att kunna simma är en bra livförsäkring för ert barn!

 

Under 2021 är Grodans Simskola stängd.

Våra olika nivåer samt krav och målsättning

Vi på Grodans Simskola  följer Svenska Livräddningssällskapets(SLS) värdegrunder för vattenkunskap. Alla våra kurser har ett slutmål och det är att lära ut Bröstsim från grunden hos våra elever och detta anser vi att man kan börja med när man är nära 6 år gammal. Vi har delat in detta i 4 st nivåer där vi börjar med Knattesim. Alla våra kurser är på 10 st lektioner,  varvid varje lektion är på 30 minuter. Vi har även som mål att en simlärare samt en simlärarassistent ska vara ledare under våra kurser och lektioner. Av erfarenhet håller vi det som bäst att dessa ska vara en man och en kvinna då de minsta barnen kan vara blyga och lättare tyr sig till någon av våra simlärare/simlärarassistenter. Viss reservation till detta vid sjukdom och dylikt bland personalen.

Knattesim (5 år)
Inga förkrav krävs. Här har barnen en nära anhörig med sig i vattnet på alla lektioner som ett trygghetsmoment under lektionernas gång. Kursen är simförberedande och här tränar vi mycket på vattenvana och samt att lära eleverna att ha respekt för vattnet. Denna kurs beskrivs av många föräldrar som en ”lek och plask-lektion” i positiv bemärkelse då det är bland de bästa sätten att få barnen att glömma sin rädsla för vattnet. Vi börjar dessutom lära ut grunderna för bröstsimmets bentag.

Märkesmål: Doppingen, Baddaren

Nybörjarsim 1 (6+ år)
”Barn som inte tycker det är läskigt att doppa huvudet och att lämna vuxen utanför simhallen” Det är den nivå vi vill att barnen som börjar på nybörjarsim 1 ska vara på vattenvanemässigt.  Här börjar vi på allvar lära ut grunderna för bröstsim med arm- och bentag som största moment.
Märkesmål: Krabban, Baddaren

Nybörjarsim 2 (6+ år)
”Barn som kan simma ca 2 meter utan simhjälpmedel såsom dyna och platta” Det är den nivå vi vill att barnen som börjar på nybörjarsim 2 ska vara på vattenvanemässigt. Under denna kurs vill vi att barnen ska ha erfarenhet av bröstsim och vet grunderna till bröstsim. Under denna kurs lägger vi största fokuset på att lära barnen att få korrekt koordination.
Målsättning 10 meter.
Märkesmål: Krabban, Silvergrodan

Fortsättning 1 (6+ år)
”Barnet skall kunna simma 8-10 meter utan simhjälpmedel såsom platta och simdyna” Det är den nivå vi vill att barnen som börjar på fortsättningssim 1 ska vara på kunskaps- och vattenvanemässigt. Ha bra koordination och korrekt bröstsim. Målsättning 25 m bröstsim samt lära sig ryggsim.
Märkesmål: Silvergrodan, Silverfisken, Livbojen blå, Grodanrygg 10 m, Grodanrygg 25 m

Fortsättning 2 (6+ år)

Betalningsregler för simskolan

Simskoleavgiften betalas på plats första gången. Kontant eller med swish. Följ markerade pilar från entren.

Regler för ta igen tider

Om man skall ta igen tider som man missat så måste man ha goda skäl till detta. Ett gott skäl kan vara sjukdom. Inte att man är på semesterresa etc. Det gäller att man planerar simskolan. Vi kan inte lova att det finns ta igen tider eftersom det skulle förstöra hela upplägget för simlärare och elever. Vi vill ju ha bra kvalitet på simskolan. (OBS! Vi ställer  aldrig in simskolan oavsett väder blir det åska så kör vi teori istället).

Intresseanmälan

Gör din intresseanmälan här.

Går ej