Bälingebadet

Bälingebadet arrenderas av någon annan än Grodans Simskola och Delfinen fr.o.m 1/8 2020. För vidare info ring Uppsala Kommun.